София ще е домакин на първата Балканска конференция по персонализирана медицина

София ще е домакин на първата Балканска конференция по персонализирана медицинаНа 26 и 27 октомври, в столицата ще се проведе първата Балканска конференция по персонализирана медицина, съобщава Zdrave.net. Програмата на форума включва поредица от лекции, посветени на различни аспекти на диагностиката и лечението на заболяванията през призмата на съвременните виждания за необходимостта от индивидуализиран подход към конкретния пациент в конкретния момент от появата и развитието на болестния  процес.
Тематичният периметър на представяната проблематика е максимално широк и в пълна степен съобразен с насоките и перспективите на развитие на прецизираната е персонализираната медицина като необходимо условия за медицинска грижа, основана на стойност, прецизирано и персонализирано здравеопазване и стимулиране на политики за достъп до иновации.
Онкологията и хематологията по традиция са клиничните области, в които напредъкът на персонализирания подход е най-видим и отчетлив през последните години. По тази причина част от докладите и презентациите, ще бъдат посветени на новостите и практическата им стойност за пациентите със солидни тумори и злокачествени заболявания на кръвта.
Друг тематичен фокус са съвременните постижения на генетиката, геномиката, имуногенетиката, фармакогенетиката и фармакогеномиката в светлината на тяхната приложимост за нуждите на персонализираната диагностика и терапия с нови терапевтични схеми, съобразени с индивидуалните потребности на пациентите.
В рамките на проявата ще бъдат поставени на дискусия и въпроси на правната и регулаторна рамка на персонализираната медицина, както и етичните аспекти на този подход. Ще бъде отделено внимание и на малко познатите терапевтични области на приложение на постиженията на персонализираната медицина като алергичните и психични заболявания..
Между специални гости на конференцията са г-н Денис Хорган-изпълнителен директор на Европейския алианс за персонализирана медицина, г-н Мариус Геанта – президент на Центъра за иновации в медицината и Румънския алианс за персонализирана медицина, проф. Дижана Пласеска-Каранфилска от Научния център за генно инжинерство и биотехнологии, Македонска академия за наука и изкуства и проф. д-р Хайме Прат от Свободен университет Барселона, Испания.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД