Висшето европейско училище по икономика връчи първите дипломи по здравен мениджмънт

Висшето европейско училище по икономика връчи първите дипломи по здравен мениджмънтВисшето европейско училище по икономика и мениджмънт връчи първите удостоверения по здравен мениджмънт за 2017 година. Обучението по здравен мениджмънт е с хорариум от  212 часа и е с продължителност три месеца. Положилите успешно изпити получават Удостоверение за завършено обучение за повишаване на квалификацията по "Здравен мениджмънт", проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование, Удостоверението дава право на магистри по медицина, дентална медицина и икономика да бъдат избирани за управители на лечебни заведения за болнична медицинска помощ, ДКЦ, Комплексни онкологични центрове, центрове за психично здраве и центрове за кожно-венерически заболявания, Центрове за спешна медицинска помощ и държавните психиатрични болници, а за бакалаври по здравни грижи да бъдат назначавани за директори на домове за медико-социални грижи.
Тримата основни лектори са проф. Петко Салчев - бивш зам.-министър на здравеопазването, понастоящем зам.-директор на НЦОЗА, д-р Димитър Петров - бивш народен представител, а понастоящем подпуправител на НЗОК, Д-р Славейко Джамбазов - лекар, магистър по бизнес администрация от Американския университет в България. Директор на програмата е д-р Стойчо Кацаров.
Обучението по здравен мениджмънт е смесено - дистанционно и семинарни занимания. Атмосферата е приятелска и непринудена. Всеки от курсистите избира измежду преподавателите свой „ментор”, с когото се консултира и взаимодейства в хода на обучението.
Взаимодействието между курсисти и преподаватели не спира с края на курса. Те провеждат ежемесечни срещи и след края на курса, на които се обсъждат различни проблеми на здравната политика и мениджмънта, общи инициативи и проекти.
Следващият курс по мениджмънт стартира на 13 май.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД