Плевнелиев върна Закона за лекарствата

Плевнелиев върна Закона за лекарстватаПрезидентът Росен Плевнелиев връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет на 16 януари 2014 г. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. С промените в закона се въвеждат нови правила за паралелния износ на медикаменти у нас. Според новите текстове търговците на лекарства ще са длъжни да уведомяват ИАЛ при паралелен износ, а агенцията ще има право да го забрани. Промените предизвикаха недоволството на няколко фармацевтични фирми и на "Движение България на гражданите".
Търговците внесоха жалба в Европейската комисия, а политическата партия днес внесе в деловодството на президентството настояване да се наложи вето на законопроекта. Реакцията на Плевнелиев бе мълниеносна, защото по-малко от половин час след това неговият пресцентър излезе с съобщение, че той връща закона за ново разглеждане.
Според държавния глава в закона трябва да има ясни критерии, които да създадат условия за равнопоставеност спрямо всички износители на даден лекарствен продукт за определен период от време. Липсата на ясни критерии и поставянето на стопанските субекти в неравностойно положение създава предпоставки за субективизъм при вземане на решението от компетентния орган. Въвеждането на уведомителен режим (подаване на уведомления за износ), който има характеристиките на разрешителен, при липсата на ясни правила и критерии има потенциал да създаде корупционни практики, смята президентът. Когато държавата, за да защити и да осигури достъпно здравеопазване на гражданите в страната, налага ограничения в областта на снабдяването с лекарствени продукти, то тези ограничения следва да се отнасят за всички субекти, които извършват тази дейност, а не само спрямо определени лица. Само така може да се изпълни конституционното изискване за наличието на еднакви правни условия, се казва в съобщението.
Друг аргумент на президента да върне за ново обсъждане текстове от Закона е несъответствието с чл. 36 от Договора за функционирането на ЕС. Въведената мярка за уведомяване и изчакване в 30-дневен срок несъмнено се явява ограничителна мярка пред износа на лекарствените продукти. В мотивите към законопроекта на народните представители липсва анализ за съответствие с европейското законодателство. Пълноценното членство изисква страната ни да спазва учредителните договори на ЕС. След като се въвеждат препятствия пред свободното движение на стоки в Общността, то е необходима оценка дали конкретният уведомителен режим е обоснована и пропорционална мярка.
Мотивите към законопроекта относно уведомителния режим при износа не съдържат достатъчна аргументация за необходимостта от неговото въвеждане, казва президентът. Според него липсва оценка дали режимът ще се отрази еднозначно и положително на лечебните заведения, пациентите и на стопанските субекти, които осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти. Наличието на тази оценка ще позволи да се прецени ефективността на наложената мярка и дали тя е в състояние да гарантира, че забраната за износ на лекарствен продукт ще има за единствена последица пускането на лекарствения продукт на българския пазар и ще доведе до задоволяване на здравните потребности на населението.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД