Лечение в чужбина - само след разрешение от НЗОК

Лечение в чужбина - само след разрешение от НЗОКОт първи януари следващата година българите ще може да се лекуват в лечебни заведения в страни-членки на Европейския съюз. Това приеха единодушно на първо четене депутатите в Народното събрание. Според текстовете на промените в Закона за здравето обаче, преди да отиде за лечение в Европа, всеки пациент ще трябва да получи разрешение от НЗОК. Министърът на здрвеоапзването д-р Таня Андреева увери народните представители, че по този начин не се ограничават правата на българите, тъй като в закона има само няколко случaи, при които касата може да откаже разрешение и те са точно регламентирани.
Според текстовете на законопроекта  НЗОК ще възстановява разходите на пациентите, лекували се в чужбина, само до сумата, която самата тя заплаща на лечебните заведения в България. Допълнително условие е болницата,
в която българинът е постъпил за лечение, да има договор със здравен фонд на територията на съответната страна-членка.
Според промените в Закона за здравето също така България се задължава да създаде регистър на редките болести. В законопроекта се съдържат и определени текстове, засягащи безопасността на козметичните продукти.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД