Закон за събиране на здравните вноски и увеличението им с 2% искат частните болници

Закон за събиране на здравните вноски и увеличението им с 2% искат частните болнициНезабавното връщане на незаконно трансферираните през 2011 г. над 1.4 милиарда лева от резерва на НЗОК към консолидирания бюджет е една от спешните мерки за здравния сектор, предложени от Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) на кръгла маса, която се проведе в Пловдив. От сдружението искат премахване на всякакво лимитиране дейността на болниците, елиминиране на изкуствено създадените медицински стандарти, както и нецелесъобразните и нелогични механизми за увеличаване на разходите в дейността на болниците, в т.ч. задължението да се провежда ЗОП за болниците със 100% частен капитал.
Регламентиране на официално доплащане в лечебните заведения съгласно недофинансираността на клиничните пътеки, както и прекратяване на порочните и противозаконни практики на съчетаване на бюджетно субсидиране и субсидиране от НЗОК са други две мерки, които би трябвало да бъдат приложени в сектора, смятат още от НСЧБ.
Според д-р Динко Младенов системата ще се подобри, когато започне приватизация на държавни и общински болници, и демонополизация, а защо не и приватизация на НЗОК. Ще бъда истински щастлив до 2020 г. частната болнична помощ да е над 70 процента, тогава ще имаме желаното качество, добави той.
Държавните, общинските и частните болници по закон са равнопоставени, но това не е така, както по отношение на финансирането, така и по отношение на правните взаимоотношения с различните институции, посочи д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на „Токуда болница София“ и председател на НСЧБ. Повечето от клиничните пътеки са недофинансирани - едва на 50-60 процента. Никоя частна болница не отказва спешна помощ, но за съжаление Здравната каса плаща само част от нея, а останалото е за сметка на частното лечебно заведение, допълни д-р Дренски.
Участниците в кръглата маса препотвърдиха предложенията си към проекта за здравна стратегия и неотложни мерки за оздравяване на здравната система. Според тях трябва да се приемат законови промени, които да гарантират 95% събираемост на здравните вноски. От сдружението искат още въвеждане на диагностично-свързани групи, както и увеличаване на здравната вноска с 2%. Справедливо остойностяване на медицинската дейност и труда на медицинските специалисти, преструктуриране и реформиране на болничната помощ с помощта на публично-частно партньорство и приватизация и раздържавяване на НЗОК и регистрирането й като независима обществена институция са другите предложения на сдружението на частните болници.
"Здравна поща" , i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД