Без промени остава директорският борд в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”

Без промени остава директорският борд в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян КирковичНа Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, което се проведе на 17 юни, бе приет отчетът за дейността на дружеството и финансовия отчет. Капиталът на болничното заведение бе увеличен с 400 000 лв. (или 40 номинални акции) в полза на държавата. На събранието не бяха гласувани промени в Съвета на директорите. Не бяха направени и предложения за такива.
Към днешна дата най-голямата областна болница остава с 16 млн.лв. просрочени задължения. Натрупахме загуба от 2 млн.лв. във връзка със сливането на двете болници. То бе извършено без помощ от страна на държавата и на общините- акционери, обясни Зоя Вълева, председател на Съвета на директорите и представител на държавата.
Преди зимата ще стартираме ремонта на помещенията, в които трябва да се пребазира АГ-комплексът, обясни изпълнителният директор на болницата д-р Петър Атанасов. Ремонтът ще се извършва с обещаните от държавата около 200 000 лв. и с лични средства, защото 200 000 няма да стигнат, допълни той. Не мога да кажа кога ще приключим. Отделението е специфично, става въпрос за родилки, за бебета, трябва да се работи много внимателно. Ако средствата бъдат осигурени, сме готови и през зимата да направим преместването, каза д-р Атанасов.
Промяната, която извършихме със сливането на двете големи болници, беше грандиозна. Сега нямаме проблеми със структурата, тя работи добре. Няма проблем и с изтичането на кадри от здравното заведение, обясни директорът на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”.
„Здравна поща”, Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД