Ретината може да разкрие болест на Алцхаймер

Ретината може да разкрие болест на АлцхаймерНачинът, по който ретината възприема, преработва и предава светлината в импулси към нервната система може да е показател за развитието на болест на Алцхаймер. До това заключение стига екип учени от Университета на Минесота в Минеаполис.
Изследователите проучват възможностите на хиперспектралното изображение (HSI) на ретината като потенциална техника за ранно откриване на първите признаци на болестта. На този етап се смята, че за алцхаймера са отговорни
бета-амилоидните плаки, образували се в мозъка
Ретината като периферна част на зрителния анализатор представлява един вид разширение  на мозъка, по което е възможно да се формират тези плаки при положение, че дементивното заболяване е започнало.
HSI е новопоявяващ се метод за образна диагностика в медицината. Чрез него може да се изведе ценна информация за устройството и структурата на тъканите. Методът е неинвазивен, не изисква дори приемане на субстанции и отнема само 10 минути. С помощта на специална камера и система за спектрално изображение изследователите са извършили HSI сканиране на ретината на 35 доброволци.
Ретиналният скенер
прилага принципа на разсейване на Рейли
което представлява еластично разсейване на светлината или разпръскване на електромагнитни вълни от частици, чиито диаметър е по-малък от дължината на вълната.
Предположенията на учените са, че при ретините с наличие на някакво минимално натрупване на вредните плаки би трябвало да се отчита разпръскване на светлината по различен начин от здравите.
Учените сравняват резултатите на 19 пациенти с различен стадий на алцхаймер и 16 здрави души от контролната група. За да са сигурни в начинанието си, здравите доброволци са без фамилна анамнеза за алцхаймер и извършват HSI сканиране на различни части на ретината на всеки - диска на зрителния нерв, перифовеалната и централната ѝ област.  
Изследователите откриват, че при тези доброволци, при които има
най-голямо разсейване на ретиналната светлина
се установява наличие на леко когнитивно увреждане заради алцхаймер, което се открива след провеждане на текстове за оценка на паметта. В последствие затвърждават, че степента на спектрално отклонение е в корелация със степента на когнитивно увреждане.
Според авторите този метод би могъл да се използва само за ранна диагностика за развитие на алцхаймер и не би бил информативен при напреднал стадий на болестта.
Позитивното е, че наличието на състояния като глаукома и катаракта не оказва особено влияние върху резултатите при това ретинално сканиране.
Според автора на изследването доц. д-р Свати Мор
HSI може да се провежда като част от годишните очни прегледи
при което да се идентифицират пациентите с необходимост от допълнителна консултация и преглед при специалист относно невродегенеративното заболяване.
Около 70% от случаите на деменция по света за заради болестта на Алцхаймер. Първите признаци на болестта са налични десетина година преди очевидната поява на симптомите, а те засягат промени в поведението, нарушения на паметта и прогресивен с времето когнитивен упадък до степен загуба на личността. Все още се търси причината за болестта и съответно няма лечение за нея.
Изследването на екипа е представено в ACS Chemical Neuroscience.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД