Д-р Николай Шарков бе преизбран за председател на Зъболекарския съюз

Д-р Николай Шарков бе преизбран за председател на Зъболекарския съюзД-р Николай Шарков отново оглави Български зъболекарски съюз. Той бе избран за председател на Управителния съвет по време на редовния изборно-отчетен конгрес, който се проведе на 2 и 3 юни в столицата.
До момента д-р Шаркове бе главен секретар на УС на БЗС. Неговото място ще заеме д-р Борислав Миланов, досегашен председател на УС на БЗС. Д-р Георги Димов, д-р Светослав Гачев, д-р Донка Станчева-Забуртова, д-р Силвия Димитрова, доц. д-р Тодор Узунов, д-р Валентин Павлов, д-р Тодор Кукуванов, са избрани за заместник-председатели на УС на БЗС.
По време на редовния изборно-отчетен конгрес за членове на УС на БЗС избрани 28 представители на районните колегии на съюза.
Уважаеми приятели и колеги, отново искам да изразя своята благодарност към Вас за подкрепата. Надпреварата бе сериозна и напрегната и след резултата от изборите се надявам да работя успешно с всеки един от вас, за да преодолеем заедно предизвикателствата, които ни предстоят, написа д-р Шарков във Фейсбук малко след избирането му.
Срещи с представители на институции по повод казуса, касаещ протезите за гражданите над 65 г.; застраховки за професионална отговорност, за които все още няма ясно разписано указание; промяна на Наредба 1, касаеща придобиването на специалност в денталната медицина с цел обособяването на самостоятелен раздел/наредба за отделяне на денталната медицина като специфичен сектор в медицинската професия; провеждане на 17 -и Научен конгрес на БЗС това лято, са първите неща, с които ще се заеме новият председател.
БЗС включва 28 районни колегии. Тяхното ръководство възпроизвежда на регионално ниво същите ръководни органи (Общо събрание, Управителен съвет) и контролни органи (Комисия по професионална етика, Контролна комисия).
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД