Жените лекарки имат по-малка смъртност при пациентите си от мъжете

Жените лекарки имат по-малка смъртност при пациентите си от мъжете Хората, които попадат в реанимацията след тежки операции или болести, по-често оцеляват и се възстановяват, ако са лекувани от жена лекар, а не от мъж. „Това откритие говори за това, че различията в методите на лечение, които практикуват мъжете доктори и жените доктори, могат да имат огромно значение за оцеляването на пациентите. Разкриването, защо това се случва така, може да ни помогне, за да ликвидираме тази разлика между мъжете и жените“, заяви Юсуке Цугава от Харвардския университет.
Цугава и нейните колеги са стигнали до такъв извод, изучавайки, как пациентите от почти всички американски клиники са се възстановявали през първите 30 дни след попадането в реанимацията и колко често са умирали в зависимост от това, дали са били лекувани от лекари или лекарки. Те са анализирали 1,5 милиона случая на първична хоспитализация на пациентите и аналогичен брой случаи на повторно попадане в реанимацията за периода от 2011 до 2014 г. Тези хора са били лекувани от около 58 000 доктори, една трета от тях са били жени. Сравнението е показало, че пациентите на жените лекари са умирали по-рядко, отколкото на техните колеги мъже – 11,07% срещу 11,49% и по-рядко са били приемани повторно в болнично заведение – 15,02% срещу 15,57%. Защо това се случва така, учените за момента не знаят, но това може да бъде свързано с факта, че жените лекари имат средно по-малко пациенти, отколкото мъжете, и те обикновено са по-млади и по-образовани. Цугава и нейните колеги планират да открият и други възможни причини за подобни различия по време на своите следващи наблюдения.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД