КТ „Подкрепа” иска по-малко пари за частните болници

КТ „Подкрепа” иска по-малко пари за частните болнициВ становище на синдиката Подкрепа по Закона за бюджет на НЗОК за 2017 г. се казва, че бюджетът трябва да дава повече пари на държавните и на общинските болници и по-малко на частните.
Следва категорично да отпаднат лимитите за дейността на лечебните заведения, които са структуроопределящи - университетски болници с повече от 51% държавно участие, бивши окръжни болници с повече от 51% държавно или общинско участие и общинските болници в страната.
Бихме подкрепили по-рестриктивни бюджети за частни лечебни заведения от болничната помощ, когато те се намират в населени места, където дублират дейността на налични държавни или общински такива. Това е оправдано, тъй като частните лечебни заведения имат по-висока конкурентност при пазара на медицински услуги, поемани от частни осигурители и застрахователи, както и свободно заплащане на услугите. По този механизъм те няма да пострадат от подобни по-рестриктивни лимити.
От Подкрепа вероятно са забравили чл. 19, ал. 2 от Конституцията, според който „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.”
Тук не става въпрос за защита на частното или за противопоставяне с държавното. Става дума за това, че  за една и съща работа не може да има две цени, в зависимост от собственика на дружеството.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД