От 1 април 2017 г. може да стане разделянето на пакетите

зам.-министър Ваньо ШарковОт 1 април следваща година разделянето на пакетите може да стане факт, това, което прави екипът ни сега е продиктувано от желанието ни да се съобразим изцяло с решението на Конституционния съд и да внесем яснота в критериите за включването на конкретните дейности в двата пакета. Това заяви на медиен семинар вчера зам.-министър Ваньо Шаркв.
Той поясни, че основният пакет ще бъде свързан с промоция, профилактика и ранно откриване на заболявания, диагностика и лечение на лица в спешни състояния, лечение на внезапно възникнали състояния или заболявания, диагностика на травми и отравяния, на заболявания и състояния при деца, бременни и родилки, диагностика на онкологични и инфекциозни заболявания, на състояния и заболявания на трансплантирани пациенти, на всички състояния, възникнали в резултат на внезапно възникнала промяна на вече диагностицирано или хронично заболяване. В допълнителния пакет се предвижда лечение на диагностицирани вече заболявания, които не водят до непосредствена заплаха за живота или трайно увреждане на здравето и медицинските дейности могат да бъдат планирани във времето без обостряне на стадия на болестта. Планирането на медицинските дейности в допълнителния пакет може да бъде извършено след като има поставена диагноза, обективна медицинска оценка на състоянието на пациента, на историята на развитието на заболяването и вероятното бъдещо развитие на болестта, да бъде предоставена информация на пациента относно бъдещия планов прием, която да дава възможност за информирания му. Отлагането на плановият прием ще се различава от сега фиксирания – 2 месеца, като за всяка клинична пътека срокът за отлагане ще бъде различен. При всички случаи обаче отлагането няма да излага на риск здравето на пациента и няма да влияе на качеството на медицинската услуга, която той ще получи, подчерта зам.-министърът.
Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД