Бивш директор на столична болница замесен в злоупотреба с власт и конфликт на интереси

Бивш директор на столична болница замесен в злоупотреба с власт и конфликт на интересиВъв фалшифициране на лични данни, злоупотреба с власт и конфликт на интереси е забъркан бившият изпълнителен директор на столичната болница "Св. Иван Рилски" д-р Дечо Дечев, сочи разследване на в. „Труд”.  
В средата на юли 2008 г., около месец преди д-р Дечев да влезе в ръководството на лечебното заведение, в българския правен мир се появява фирмата "Ридаком" ЕООД, чийто предмет на дейност е "търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура". Едноличен собственик на дружеството е Дечо Петров Дечев.
На пръв поглед става въпрос за съвпадение на имената, тъй като новият търговец на медицински консумативи е с различно ЕГН от бъдещия шеф на "Св. Иван Рилски". Но всъщност регистрирането на тази фирма води до началото на дейности от страна на д-р Дечев.
През 2012 г. докторът вече ръководи столичното лечебно заведение. На 26 юли е регистрирано дружеството ВИБ ТРЕЙД ГРУП, в чийто съвет на директорите влизат Дечо Петров Дечев (с ЕГН, което съвпада с това на болничния шеф) и още две физически лица - Бойчо Ралчев и Катя Чуканова. Фирмата се занимава с широк спектър от дейности - от търговия със стоки до реклама. На този етап има един Дечо Петров Дечев, който е едноличен собственик на "Ридаком", и друг, управляващ ВИБ ТРЕИД ГРУП. Все пак единните граждански номера на двамата са различни.
На 25 февруари 2013 година ВИБ ТРЕЙД ГРУП придобива Специализираната болница по неврология за активно лечение "Свети Лазар" и Медицински център "Ескулап-В" - и двете лечебни заведения са в Казанлък. Предварителните намерения за тази сделка са посочени в доклада за дейността на ВИБ ТРЕИД ГРУП за предходната 2012 г. Именно в него, според Търговския закон, всички членове на Управителния съвет трябва да посочат собствеността си в други фирми, ако имат такава и тя е над 25 процента. В този протокол е записано, че д-р Дечо Дечев от УМБАЛ "Св. Иван Рилски" държи 100% от капитала на "Ридаком" ЕООД.
Оказва се, че всъщност двамата Дечо Петров Дечев с различните ЕГН-та, са едно и също лице, а именно -директорът на софийското лечебно заведение.
Според информацията на 16 януари 2014 г. като шеф на УМБАЛ "Св. Иван Рилкси" Дечев обявява публичен търг за "Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария". В средата на май е обявен победителят - това е фирмата "Ридаком", която докторът управлява, скрит зад различно ЕГН. Т.е. Дечев посочва себе си за победител и прибира 14 024 лева без ДДС.
На 23 март тази година, месец преди да бъде отстранен, д-р Дечев пуска нова обществена поръчка, отново за "Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария". В процеса на търга лекарят е уволнен от министър Москов, но спецификациите по една от точките в процедурата вече са направени така, че "Ридаком" да спечели. През лятото на тази година, лекарят подписва договор с УМБАЛ "Св. Иван Рилски", но вече само като неин доставчик.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД