Проектът на стандарт по спешна медицина вече е на фаза обществено обсъждане

Проектът на стандарт по спешна медицина вече е на фаза обществено обсъжданеПроектът на стандарт по Спешна медицина вече е на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. С него се въвежда дълго чаканият от спешните медици триаж на всеки етап от обслужването на пациента в спешност, с който се очаква едновременно да бъде подобрена работата в системата и да се облекчат работещите в нея.
Между 60% и 80% от спешните повиквания в страната по данни на спешни центрове в действителност не са за Спешна помощ. Всички тези сигнали натоварват непомерно спешните медици, като в същото време отнемат възможността на действително спешни пациенти да получат необходимата им навременна медицинска помощ.
Според проектостандарта, триажните категории са три: критичен спешен пациент (код червено) – при който пациентът е с животозастрашаващи признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане, с висока вероятност от летален изход, ако не се предприемат незабавни действия;Нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент (код жълто) – при който пациентът е с подозиран риск и потенциална опасност за живота, и стабилен спешен пациент (код зелено) – при който за пациента е наличен нисък риск от настъпване на усложнения.
В първия случай линейката трябва да се отзове на сигнала до 8 минути, във втория – от 8 до 20 минути, а в третия – от 20 до 120 минути, гласят текстовете.
В документа подробно е описана всяка стъпка на спешния медик, функциите на спешните центрове и филиалите, индикаторите за качество и т.н.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД