4117 нарушения констатира Инспекцията по труда в 586 болници

4117 нарушения констатира Инспекцията по труда в 586 болнициКонтролните органи на Инспекцията по труда са установили до края на ноември 4117 нарушения на трудовото законодателство при 839 проверки в 586 лечебни заведения в цялата страна по време на извънредна кампания, която стартира през май 2015 г., информират от Инспекцията.
Повече от 2/3 от нарушенията - 2815 броя, са свързани с трудовите правоотношения, останалите касаят осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. За отстраняване на констатираните нарушения са приложени общо 4046 бр. принудителни административни мерки (задължителни за изпълнение предписания).
Съставените актове за установяване на административни нарушения са общо 106 бр., като само три от тях са за нарушение на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Проверките доказаха, че най-сериозни в сектора са проблемите с работното време и почивките - с тях са свързани почти половината от установените нарушения в областта на трудовите правоотношения. С възникването им са свързани около 10% от нарушенията от този вид. Но дори и те се допускат с цел да се заобиколят наложените от законодателството ограничения за полагане на извънреден труд, регламентите за осигуряване на задължителна междудневна и седмична почивка и разпределението на работното време.
Най-разпространена е практиката със сключване на граждански договори, с които се прикриват трудови правоотношения. По силата на тези граждански договори се заплаща положеният в нарушение извънреден труд. Гражданските договори се използват и за въвеждането на 24-часови смени, които са забранени, тъй като не позволяват осигуряването на задължителната според Кодекса на труда 12-часова междудневна почивка. В тези случаи служителите работят 12 часа по трудов договор и след това още 12 часа по граждански, макар че имат установено работно време и работно място, което по същество е прикриване на трудово правоотношение.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД