Промените в Закона за професионалните квалификации влизат в НС

 Промените в Закона за професионалните квалификации влизат в НСПравителството внася в Народното събрание промени в Закона за признаване на професионални квалификации, чиято цел е хармонизиране националното право на България с европейското законодателство.
Здравният сектор също е обект на тези промени, става ясно от съобщението на правителствената пресслужба.
За гарантирането на високо ниво на обществено здраве и безопасност на пациентите на територията на ЕС се изменят критериите, използвани за определяне на базовото обучение по медицина. Въвеждат се мерки за увеличаване на мобилността при медицинските специалисти, информират от там.
Обучението на медицински сестри с общ профил, организацията на което все още се различава според националните традиции, вече ще предоставя по-надеждна и насочена в по-голяма степен към резултатите гаранция, че специалистът е придобил определени знания и умения по време на обучението си. С цел акушерките да бъдат подготвени да посрещнат сложните потребности в областта на здравеопазването, свързани с техните дейности, обучаващите се в специалността „акушерство“ е необходимо да притежават добра общообразователна подготовка преди да започнат обучението по акушерство, посочва се в съобщението.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД