2500 ветеринари бяха обучени за болестите по животните

2500 ветеринари бяха обучени за болестите по животнитеБлизо 2500 ветеринари и животновъди бяха обучени по време на Националната обучителна кампания на министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните.
По време на кампанията е обяснена на фермерите епизоотичната обстановка в страната и на Балканите. Животновъдите и ветеринарните лекари са запознати и със симптомите на болестите по животните, актуални за България и тези, които се разпространяват в Гърция и Турция - шап, заразен нодуларен дерматит и шарка по дребните преживни животни.
Обучителните срещи стартираха на 30 септември от граничещите с Турция и Гърция области, където е и най-голям рискът от навлизането на екзотични заболявания.
Сред от най-честите нарушения, които фермерите извършват при отглеждането на селскостопански животни, е неглижирането на задълженията им по отношение на идентификацията и храненето на животните.


„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД