Лекарите в детски градини и училища с нови задължения


Лекарите в детски градини и училища с нови задълженияУвеличават се видовете медикаменти, които трябва да има в шкафовете за оказване на първа медицинска помощ, намиращи се в детските градини, училищата, домове за деца, домовете за хора с увреждания и домовете за възрастни хора. Това става ясно от проектонаредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях, публикувана за обществено обсъждане на страницата на МЗ.
В сега действащата наредба списъкът на лекарствата е еднакъв за всички кабинети, независимо къде се намират те.
В новият й вариант наличностите са разделени на две категории – за деца и за възрастни. В шкафовете в детските кабинети задължително трябва да има антиепилептични препарати, лекарства за функционални гастроинтестинални нарушения, кортикостероиди за системно приложение, противовъзпалителни и противоревматични продукти, медикаменти за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища, антихистамини за системно приложение др. Здравните кабинети в домовете за стари хора пък задължително трябва да имат препарати за лечение на лечение на сърдечни заболявания, на функционални гастроентистинални разстройства, антихипертензивни средства, диуретици, психолептици и др.
С наредбата се вменяват и нови задължения на лекарите и медицинските специалисти, които работят в детските градини, училищата и домовете за деца. Освен чисто медицинската дейност като оказване на медицинска помощ на децата и учениците до пристигането на екип на спешна медицинска помощ, следене на децата с хронични заболявания, профилактика и организиране на противоепидемични дейности, те ще имат и допълнителни ангажименти. Медиците ще са длъжни да контролират хигиенното състояние на детската градина или училище чрез извършване проверки на чистотата на помещенията, санитарните възли, коридорите и прилежащото дворно пространство. Те също така ще проверяват температурите в помещенията, състоянието на осветителните тела, безопасността на учебната среда, спортните уреди, съоръженията и спортните площадки. Тяхно задължение ще е и извършването на контрол на храненето на децата.
Наредбата също така задължава медиците да поддържат задължително лично здравно досие на децата и възрастните, за които се грижат.
В проектодокумента се регламентира размерът и оборудването на помещенията, в които са разположени здравните кабинети.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД