Агенцията по трансплантации въвежда система за он лайн услуги

Агенцията по трансплантации въвежда система за он лайн услугиОт началото на септември всички граждани, както и голяма група лечебни заведения от цялата страна ще имат онлайн достъп да 11 основни административни услуги, предоставяни от Изпълнителната агенция по трансплантации. Това бе съобщено днес на заключителна работна среща, на която бяха представени резултатите от приключващия проект по Оперативна програма „Административен капацитет” – първия по рода си в системата на здравеопазването от Националната програма „България 2020” в сферата на електронното здравеопазване и телемедицинските услуги.
Благодарение на тази разработка вече 46 лечебни заведения, 18 тъканни банки и 34 центъра за асистирана репродукция ще могат бързо и безпроблемно по електронен път да подават данни и да получават удостоверения, както и да осъществяват проверки в регистъра на агенцията, стана ясно още на срещата. Заинтересованите ще могат да получават онлайн разрешение за осъществяване на дейност като тъканна банка, а лечебните заведения ще имат възможност да получават удостоверения за извършване на дейности по трансплантация.  Ще могат също така да се правят справки от служебния регистър на ИАТ за лицата, изразили приживе несъгласие да бъдат донори на органи, тъкани и клетки след смъртта си.  Системата ще позволява също така да бъдат вписвани в служебния регистър лицата, които имат необходимост от присаждане на органи. Няколко вида регистрационни процедури също ще могат да се осъществяват онлайн – това са процедурите по вземане на органи от донор в мозъчна смърт,  по вземане и присаждане на орган от жив донор, по вземане на тъкани или клетки, както и по присаждане на клетки. Занапред договорите за дарение на средства за дейности по трансплантация също ще могат да бъдат регистрирани онлайн. При необходимост от справки в регистъра на ИАТ на донорите на сперматозоиди за непартньорско даряване, както и на донорите яйцеклетки, проверките ще могат да се осъществяват онлайн.
Този проект беше едно много голямо предизвикателство за ИАТ, дори не очаквахме, че в хода на работата ни ще се появят толкова много допълнителни детайли, които също имат нужда от осмисляне и подреждане, сподели директорът на агенцията д-р Мариана Симеонова. По нейните думи освен голямото удобство за граждани, институции и лечебни заведения, новата система на ИАТ има още едно съществено предимство – благодарение на нея ще се освободят от несвойствени дейности десетки служители на агенцията, които ще могат да разгърнат експертния си потенциал много по-пълноценно и целенасочено. Това е от много голяма важност, защото ние имаме значителен международен обмен и за да бъде тази наша дейност също на необходимото ниво, тя трябва да бъде поверена на служители, които имат не само необходимата компетентност, но и са поставени в подходящи условия за работа без излишна натовареност и напрежение, коментира още д-р Симеонова.
По данни на администрацията на агенцията за периода от 2012 г. до днес документооборотът на институцията е нараснал близо 3 пъти, а потокът от преписки продължава да се задържа на високо ниво - над 50 всеки ден. Със старта на системата това количество ще бъде значимо редуцирано., информираха още от ИАТ. В допълнение стана ясно, че се предвижда системата постепенно да се разширява и в нея да бъдат включени още административни услуги, които влизат в спектъра на дейност на агенцията, като видът им ще бъде определян в съответствие с юридическия статут на архивната документация.
До момента сме обучили всички служители на ИАТ, подготвили сме  IT специалистите на агенцията, както и 75 специалисти от партниращите заведения, информира ръководителят на проекта Драгомир Манов от организацията изпълнител – Консорциум ПРОКОН. Общата сума, която е изразходвана за реализацията му е 351 069 лв. без ДДС, информира още IT специалистът.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД