Дават допълнителни средства на големи болници

Варненската болница „Св. Анна”Министерството на здравеопазването ще отпусне 200 000 лв. на варненската болница „Св. Анна” за закупуване на апаратура. Такъв ангажимент е поел министърът на здравеопазването д-р Петър Москов при посещението си в лечебното заведение. Той коментира, че десетилетия наред нещата в болницата не са се случвали по най-добрия начин. Да кажем, че е била системно ощетявана в сравнение с други болници. Това, което говорихме днес, е за ясния график за започване на архитектурни планове, остойностяване на строителството, за ремонта на спешното приемно отделение на "Св. Анна, заяви министърът.
Д-р Москов отбеляза, че се надява решенията на Надзорния съвет на НЗОК да бъдат ясно ориентирани към това големите структуроопределящи областни, университетски болници да получат допълнително финансиране. По думите му, за тях има пари в бюджета на касата.
А иначе това, което ще прави министерството, е да повишава субсидията, да повишава парите за болници като "Св. Анна”, казл той. Министърът добави, че по отношение на общинските болници трябва да се помни, че техни собственици са общините. Според него е безкрайно удобно да се говори за това, че държавата трябва да се грижи за тях, но ако тя прави това, то тогава трябва да има права върху собствеността и начини на управление.
Знаете ли, предстоят местни избори. Ето ви прекрасна възможност.  Кметът на всяко едно малко населено място, което иска да поддържа общинска болница, да не говори само за канала, водата, пристройката, за новите си автомобили, например, ами да каже - ние, като политическа сила, като кандидат за кмет понеже съм много ербап, искам общинската болница да съществува. За тази цел трябва да има финансиране от бюджета на общината, каза още д-р Москов.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД