МЗ ще плаща изследванията на потенциални живи донори

МЗ ще плаща изследванията на потенциални живи донориМинистерството на здравеопазването ще заплаща на лечебните заведения, в които се извършват трансплантации, разходите за медицинските изделия, необходими за извършване на имунологични изследвания при подготовка на потенциален жив донор. Това става ясно от предложение за промени в Наредба 29, която засяга възстановяването на разходи за извършените дейности, свързани с присаждането на органи, тъкани и клетки. До момента ситуацията бе такава, че МЗ покриваше разходите на клиниките само при извършена трансплантация. В резултат трансплантолози се оплакаха, че водените от тях звена генерират сериозен дефицит заради това, че не им се възстановяват разходите за изследванията на потенциалните живи донори, когато няма извършен трансплантация.
В проекта е посочено, че ще бъдат възстановявани разходи по посочената дейност в размер до 1 500 000 лв. годишно. Сумата е обща за всички лечебни заведения, занимаващи се с тази дейност, уточниха от МЗ.
В проектонаредбата също така се казва, че МЗ ще поема и разходите за транспорта на органи от чужбина, предназначени за български граждани. Сумата, която ще бъде отпускана е до 200 000 лв., като и тя е обща за всички лечебни заведения, извършващи тази дейност. Промяната е във връзка с възможността за обмен на органи със страни от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.
От МЗ също така предлагат и промяна в заплащането на разходите, които лечебните заведения правят при алогенна трансплантация на стволови клетки. Отбелязва се, че в момента за експертиза, обработка, съхранение и транспортиране на тъкани и клетки се покрива сумата от 15 000 лв. В мотивите към документа се отчита, че тези пари понякога не покриват реално направените разходи.
По отношение на промените при трансплантацията на стволови клетки в мотивите на министерството към проекта е записано следното: За периода 2007-2013 г. медицинските изделия са осигурявани на основание приета с Решение № 24 от 20.06.2007 г. на Министерски съвет „Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки в Република България 2007-2013 г. През този период разходите за медицински изделия не са възстановявани по реда на Наредба № 29. След приключване на програмата, в проекта на нормативния акт е въведено изискване, разходите за медицински изделия за имунологични изследвания да се възстановяват до посочената сума.
Необходимите финансови средства за изпълнение на описаните дейности по проекта на акта са предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г., от когато наредбата влиза в сила.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД