Операция на панкреаса по авангарден метод извършиха в МБАЛ "Св. Ив. Рилски-Парк"

Операция на панкреаса по авангарден метод извършиха в МБАЛ "Св. Ив. Рилски-Парк"В една от най-модерните български болници - старозагорската МБАЛ „Св. Иван Рилски - Парк” хирурзи използваха комбинация от авангардни интраоперативни дигитални оптични и ултразвукови технологии при операция на пациент със тежко заболяване на панкреаса, съобщиха от лечебното заведение.
При операции на панкреаса често възниква необходимост от точна интраоперативна информация за състоянието на панкреасния канал, която до момента можехме да получим в някаква степен само от интраоперативната ехография.
За първи път имаме възможност да извършваме и интраоперативна панкреатоскопия – да надникнем и вътре в панкреасния канал благодарение на компактна тънка дигитална камера, с която разполагаме от две седмици, сподели доц. Александър Юлиянов, ръководител на хирургичния екип.
Комбинацията от интраоперативни панкреатоскопия и ехография позволява някои специфични намеси в панкреасната хирургия (като операции за интрадуктални папиларни тумори и хроничен панкреатит с разширен канал на жлезата) да се извършват с безпрецедентна прецизност. Първата ни интервенция с използване на новата методика протече гладко и вече изписахме пациента си оздравял.
Смятаме, че тази технология тепърва ще бъде оценена и разпространена сред екипите, занимаващи се с хирургия на панкреаса. До момента има публикации за употребата й само в няколко центъра в Япония и един в САЩ.
Технологичният ресурс на болницата за щастие ни позволява да сме безкомпромисни в качеството на хирургичната си работа, коментираха хирурзите от МБАЛ „Св. Иван Рилски - Парк”.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД