Само 50% от децата консумират редовно плодове и зеленчуци

Само 50% от децата консумират редовно плодове и зеленчуциСпоред национално проучване на храненето и хранителния статус на учениците в България, едва 20.2% от от децата на възраст между 7 и 18 г. консумират редовно пълнозърнести храни и закуски. Същото изследване показва, че само около 50% от децата редовно консумират плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти. Наред с нездравословния модел на хранене, при голяма част от децата в ученическа възраст, се наблюдава ниска физическа активност. Само 20-36% от момичетата и 37-47% от момчетата имат умерена до интензивна физическа активност от 60 минути почти всеки ден.
Същевременно средно 40% от децата ежедневно стоят повече от 5 часа извън учебните занятия пред компютъра и телевизора. През последните десетилетия се наблюдават неблагоприятни тенденции в храненето на населението в България, включително и сред децата.
доцент Веселка ДулеваСпоред доцент Веселка Дулева, Национален консултант по хранене и диететика, един от съществените проблеми на общественото здраве през последните години е непрекъснато повишаващият се относителен дял на лица, включително и деца с наднормено тегло, което се свързва с повишен риск от развитие на редица хронични заболявания. Въпреки че една от стратегиите за поддържане на нормално тегло и добро здраве е препоръката за редовно закусване, при редица изследвания е установено намаляване на дела на хората, които закусват. В Европа, около 10-15% от децата не закусват редовно сутрин. Изследвания, проведени в Харвард, показват, че лицата, които закусват редовно, поддържат здравословно тегло и в тази група затлъстяването се среща 3 пъти по-рядко, отколкото при тези, които не закусват. Изследователите от Харвард считат, че закуската е най-важното хранене за деня и установяват, че консумирането на пълнозърнести храни на закуска повлиява благоприятно здравето в сравнение с други видове закуски.
Доцент Дулева допълва още, че закуската е важна за успешния старт на деня и тя трябва да осигури около 20-25% от необходимите на тялото енергия и хранителни вещества за деня. Според Веселка Дулева закуската оказва влияние върху представянето на децата в училище и децата, които закусват сутрин показват по-добри резултати за запаметяване, усвояване на нови знания и умения, задържане на вниманието и повече креативност по време на учебния процес.
Освен разнообразно, препоръчително е храненето да бъде редовно, 3-5 пъти дневно.
"Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД