МЗ търси дългосрочно решение за лекарствата за трансплантирани

МЗ търси дългосрочно решение за лекарствата за трансплантираниНа заседание на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, проведено на 20 март е взето решение за изключване от Позитивния лекарствен списък и заличаване на цената на следните лекарствени продукти: Equoral caps soft 25mg, 50 mg, 100 mg x 50, Myfenax caps hard 250 mg x 100, Myfenax caps hard 500 mg x 50, Tacni caps hard 0,5 mg, 1 mg, 5 mg x 30, които в момента са референти в групата, съобщиха от Министерството на здравеоазването.
След изключване на цитираните по-горе лекарствени продукти в групата на INN - Ciclosporin, оригиналният продукт остава сам и става безплатен за пациентите, в групата на INN - Tacrolimus - референт в групата става оригиналният продукт, който става безплатен за пациента, в групата на INN - Mycophenolic acid - референт в групата става единият оригинален продукт, който е безплатен за пациентите. За другия оригинален продукт, фирмата-притежател на разрешението за употреба дава отстъпка на НЗОК в размер на 66,42%.
Съгласно Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти актуализира Позитивния лекарствен списък, публикуван на страницата на НСЦРЛП, на 2-ро и на 16-о число всеки месец с влезлите в сила решения, казаха още от МЗ.
Във връзка с действащата нормативна уредба на НСЦРЛП и НЗОК лекарствените продукти за лечение на пациенти с трансплантирани органи ще се получават без доплащане от страна на пациентите, считано от 16 април, след актуализация на списъка на НЗОК.
Министерство на здравеопазването ще спази поетия ангажимент за намиране на дългосрочно решение на проблема с лекарствените продукти за трансплантирани пациенти. В началото на месец април ще се проведе среща между представители на Министерството, НЗОК, НСЦРЛП, пациентски организации и трансплантирани пациенти.
"Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД