НЗОК дава средства за асистирана репродукция, започнала през 2013 г.

НЗОК дава средства за асистирана репродукция, започнала през 2013 г.НЗОК ще осигури средства за заплащане на дейностите по асистирана репродукция, започнали през миналата година, съобщиха от пресцентъра на касата.
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса на свое редовно заседание реши да бъдат освободени средства по параграф "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" в Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2014 г., в размер на 189 573 лв., с които да бъдат увеличени средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ за дейности за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и ще бъдат завършени през 2014 г. в частта, която е извършена през миналата година.

В ЗБНЗОК за 2014 г. са предвидени средства за дейностите по асистирана репродукция, започнали през 2013 г. и завършили през тази година, в частта, която е извършена през миналата година, в размер на 1 млн. лв. С тях НЗОК следва да заплати освен част от дейностите, започнали през миналата година и приключващи през 2014 г., но и всички дейности по асистирана репродукция, започнали и завършили през 2013 г.
За декември 2013 г. изпълнителите на болнична медицинска помощ, сключили договор с касата за този вид дейност, са отчели 1 189 573 лв., което е със 189 573 лв. повече от предвиденото. Районните здравноосигурителни каси са извършили проверки на лечебните заведения за начина, по който са изразходвани средствата над предвидените в бюджета.
От 1 януари т.г. финансирането на дейностите по асистираната репродукция е задължение на Министерството на здравеопазването.
"Здравна поща", i
 

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД