Апендиксът не е атавизъм

Апендиксът не е атавизъмНаистина ли апендиксът е атавизъм - излишен орган в тялото ни? Все пак толкова много хора живеят напълно нормален живот и след операция за отстраняване на апендикса. Хирурзи и имунолози от Медицинското училище към Университета Дюк твърдят, че са успели да открият функцията на този орган.
От десетилетия апендиксът се смята от медицината за излишен, защото не изпълнявал никакви функции. Това е причината при определени обстоятелства той да бъде премахван – рутинна вече операция, след която пациентите продължават да живеят нормално.
Характерно за апендиксът е, че възпалението в него (апендицит) се развива бързо и има животозастрашаващ характер, ако органът не бъде навреме премахнат.
Според групата американски учени, функцията на апендикса е свързана с множеството бактерии, живеещи в човешкия организъм, повечето полезни за здравето. При определени обстоятелства бактериалната флора в тялото умира или е с нарушени функции. Заболявания като холера и дизентерия могат да предизвикат такова състояние. Мястото, на което е разположен апендиксът – точно под пътя на храната, показва, че той може да “включи” отново храносмилателната система в случай на заплаха.
Специалистите смятат, че този човешки орган е своеобразно убежище за добрите бактерии, а едновременно с това и “фабрика” за възпроизводството им. Учени, несвързани с новата теория, я определят като “логически правилна и нелишена от смисъл” и потвърждават твърдението на групата изследователи, че е много вероятно в по-слабо развитите страни, където холерата все още се среща, апендиксът и в момента да изпълнява активно своите функции, като намалява смъртността в резултат на заболяването.
Съвсем логично изглежда след време да установим, че и сливиците не са излишни, смята един от ръководителите на изследването.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД