Правилата, начин на употреба

Правилата, начин на употребаВъпреки че се бунтуват срещу правилата, децата имат нужда от тях. По този начин те усещат нашата загриженост и се чувстват в безопасност. Всички правила и забрани трябва да бъдат точно и ясно формулирани и не бива да се допуска неспазване. Ако един път сме строги и се придържаме към правилата, а друг път позволяваме те да се нарушат, изгубваме авторитета си пред детето и то се обърква. Защо един път гледането на телевизия е забранено, а друг път е позволено?
Трябва да знаете, че създаването на много правила, съответно и много забрани, също обърква детето. Ако детето расте
в постоянни ограничения и забрани, това ще го превърне в пасивен възрастен. В бъдеще това би му попречило да взима решения и да бъде инициативен и деен човек. Забранявайте нещата, които са пряка опасност за живота му - да пипа контактите, печката, да излиза сам на необезопасени стълби и т.н. Когато сте наложили няколко строги забрани, за детето е лесно да ги спазва и то разбира, когато му кажете: "Не!".
Възпитанието на децата ни започва от самите нас. Личният пример е особено важен. Винаги когато молим детето да прави или да не прави нещо, то трябва да вижда, че и ние следваме този модел на поведение. Така например имаме правило, че след като си измием зъбите, не трябва да ядем повече. Направете си традиция. Всяка вечер след вечеря мама, татко и децата си мият зъбките. След това следва приказка или песничка и отиваме по леглата. Ако детето ви види, че се храните след вечеря, естествено, че и то ще поиска да си хапне солети или бонбон.
Давайте прости нареждания. Всяка сутрин събуждането и подготовката за детска градина е мъчение за много родители. Ако за нас командата "Стани и се оправи" не е нищо сложно, то за 4-годишно дете това звучи неразбираемо. След като се е събудило можете да му кажете: "Хайде да се състезаваме кой ще отиде по-бързо до банята!".
Дайте подробно указания за всички дейности, които ви предстоят преди да излезете: "Вземи четката и си измий зъбите, облечи си чорапките, сложи си панталоните" и т.н. Всички тези команди ги поднасяйте под форма на игра и по начин, който ще хареса на вашето дете.
Когато детето има ясно очертани граници, то е по-спокойно и комуникацията с него е по-лесна и успешна.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД