Две нови дейности разкриват във ВМА

Две нови дейности разкриват във ВМАДве нови медицински специалности – ангиология и медицина на бедствените ситуации (катастрофите), ще бъдат включени в дейността на Многопрофилната болница за активно лечение в София, която е в състава на Военномедицинската академия.
Правителството взе решението за промяната в Правилника за устройството и дейността на ВМА въз основа на удостоверение, издадено през 2013 г. от Столичната регионална здравна инспекция за изпълнение на изискванията на Наредбата по чл. 46 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти.
Отново след издадено удостоверение, в МБАЛ–Сливен, в състава на ВМА, се откриват две нови отделения – по инфекциозни болести и по лицево-челюстна хирургия, с ІІ ниво на компетентност в изпълнение на съответния медицински стандарт.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД