Отбелязваме Деня на здравния инспектор

Отбелязваме Деня на здравния инспекторВсяка година от 1997 г. насам 15 март се отбелязва като Ден на здравния инспектор. На тази дата през 1967 г. с Постановление на Министерски съвет е разкрита специалността "санитарен инспектор" поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи.Съгласно Закона за здравето, приет от 39-то Народно събрание на 29 юли 2004 г., наименованието на длъжността е променено на "здравен инспектор".
Завършилите специалисти получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по специалност инспектор по обществено здраве".
Мисията на инспекторите винаги е била свързана с опазването на здравето на хората, като за целта те проверяват обектите с обществено предназначение и документите, удостоверяващи здравното състояние на персонала работещ в тях.
Те вземат образци или проби от продукти и стоки със значение за общественото здраве, издават задължителни предписания при констатиране на нарушения, спират незабавно експлоатацията на обекти или на части от тях или извършването на дейности в случаите, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, свързано с разпространението на заразни заболявания или за възникване на отравяния, съставят актове при установяване на административни нарушения.
Работата на здравните инспектори е свързана с усвояването и прилагането на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за шума, Закона за водите и други нормативни разпоредби, свързани с опазването на здравето на населението.
Те съблюдават и изпълнението на Националния имунизационен календар и динамиката на заразните заболявания.
"Здравна поща"

Музиката помага за добрия сън
21 Април 2021, Сряда
{cmp_start...
Какво се случва с хората, които ядат кисело зеле
08 Февруари 2021, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД