Холестеролът - "добър" и „лош"Холестеролът е вид мазнина, която се намира във всяка клетка на вашето тяло, и е необходим за правилното функциониране на организма, тъй като е отговорен за правилното изграждане на клетките.

За да достигне до всички органи, холестеролът трябва да влезе в кръвообръщението и да се движи с потока на кръвта. Белтъците образуват обвивка около молекулите холестерол, превръщайки го в комплекс, наречен липопротеин, който може свободно да се движи в кръвта. Вероятно сте чували за определението „добър" и „лош" холестерол. Лошият холестерол е наречен LDL (low density lipoprotein) или липопротеин с ниска плътност. Този холесторол преминава в тъканите, където се натрупва, запълвайки ги по този начин, но ако количеството на този холестерол е твърде голямо, свободни молекули от него остават в кръвообръщанието и се движат свободно в кръвта.
Добрият холестерол или"HDL" (high density lipoprotein) или липопротеин с висока плътност, е полезен, защото преминавайки през кръвоносната система събира свободно движещите се частици лош холестерол. Затова е добре да имате високи нива на HDL и съответно ниски нива на LDL.

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД