Кърмените деца са по-интелигентни?

Кърмените деца са по-интелигентни?Интелектът на детето зависи от продължителността на кърменето, смятат учени от Харвардския университет. Според изследването им, напълно естественото хранене на бебето в първите шест месеца от живота му, както и кърменето след това до годинка, носи с 30% по-висок коефициент на интелигентност на 7-годишна възраст.
В проучването са включени 1312 здрави бременни жени и техните деца, чието здравословно състояние и интелектуално развитие е проследявано до навършване на 7 години. Когнитивните способности на децата са били оценявани два пъти, на 3 и 7 години, с помощта на специални тестове.
При средна продължителност на кърменето от 6,4 месеца децата на тригодишна възраст се отличавали с речевите си способности и богатството на речника си. Всеки допълнителен месец кърмене, оказва се, повишава оценката с 0,2 единици и показва по-високи вербални и невербални способности, съответно с 0,35 и 0,29 единици. Това означава, че коефициентът на интелигентност скача с една трета, в сравнение със средните показатели. В проучването са взети под внимание и фактори като образование и ниво на интелигентност на майката, социалнo-икономически статус на семейството и др.
Около 70% от американките не отказват да кърмят децата. Проблемът е, че повечето от тях прекалено рано оставят този естествен начин за хранене на бебето, дори и да са закърмили децата си непосредствено след раждането им. Едва между 20-35% от тях продължават да кърмят бебетата шест месеца по-късно, коментира данните един от авторите на проучването.Това е поредното подобно изследване, провеждано с цел да се изяснят ползите на кърменето за развитието на бебето.
През юни изследователи от Университета Браун документираха положителния ефект на кърменето за развитието на главния мозък при бебетата. В публикацията в сп. NeuroImage се изяснява, че при тези деца се получава по-бърза миелинизация на невроните, като най-очевидна е разликата между тях и храненените с млечна формула деца на двугодишна възраст. Най-големи разлики се откриват в мозъчните зони, отговорни за езиковите способности, емоционалната и когнитивна функция, както и че бялото вещество в отделите, отговорни за двигателната функция, е много повече при кърмените над една година деца.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД