Нови правила за детските, диетичните и нискокалорични храни въвежда Европарламента

Нови правила за детските, диетичните и нискокалорични храни въвежда ЕвропарламентаПравилата за етикетирането на бебешките млека и храните за специални медицински цели ще бъдат по-добре дефинирани с цел защита на потребителите и ясното разграничаване на храните за нормална консумация и тези за специфични групи, според ново законодателство, гласувано във вторник. Проектът, който вече е одобрен от преговарящите от страна на Парламента и Съвета, обхваща и някои групи нискокалорични храни.
Кърмачетата, малките деца и сериозно болните хора очевидно не са потребители като всички други и е наше задължение, като законодател, да определим по-строги правила, например за състава и надписването на храните, предназначени за тях, заяви Фредерик Рийс (Белгия) след гласуването.
От друга страна, важно е и да установим някакъв ред в джунглата от хранителни продукти, чрез премахване на концепцията за диетични храни, узурпирана от маркетинга, добави тя.
Новото законодателство опростява и изяснява правилата за етикетирането и съставките в храните, предназначени за кърмачета и малки деца, преработените храни на зърнена основа, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло. Законодателството включва и специален списък от витамини и минерали, които могат да бъдат добавени към тези храни.
Според текста, на етикетите на храните на млечна основа за деца под 12 месеца (включително преходните храни) вече няма да е допустимо използването на снимки на деца или „други изображения или текст, които могат да идеализират употребата на подобни формули“, за да не се демотивира кърменето.
Остава разрешено поставянето на графични изображения, целящи лесната идентификация на формулата и обясняващи начините на приготвяне.
Парламентът изисква от Комисията да прецени дали „млеката за растеж“, давани на кърмачета и малки деца, имат „хранителни предимства спрямо нормалните диети на децата в период на отбиване“. Комисията също трябва да прецени дали е необходимо законодателство за храните за спортисти.
Част от разпоредбите в новия регламент ще влязат в сила след 20-ия ден от публикуването му в Официалния вестник на ЕС.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД