Около 17 000 са децата с аутизъм в България

Ранното диагностициране е много важно, подчертава клиничният психолог Галена ГРОЗДАНОВА

Галена ГроздановаНа 2 април отбелязваме Световния ден за осведомеността за аутизма. В последните десетилетия броят на децата с аутистични разстройства значително се повишава. В България не съществува официална статистика за децата с аутизъм, но по неофициални данни те са около 16-17 хил., казва Галена Грозданова, старозагорски клиничен психолог. Аутизмът се среща

до 4-5 пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата

Причините за появата му са комплексни. Съществена е ролята на генетичните фактори, но също и на факторите на средата - замърсяване, някои ваксини, хранителни алергии, имунна недостатъчност и др.
Възможно е и комбинацията от няколко фактора да причини това разстройство, но като цяло изследователите на причините за аутизма все още нямат категорично становище по въпроса.
Детските психиатри диагностицират различни видове аутизъм

При някои от тях речта и интелектът като цяло са съхранени, при други интелектът е под нормата, речта липсва изцяло или е недоразвита. Общото при всички видове е, че са нарушени социалните умения на децата, уменията за комуникация и разчитане не невербалните жестове и мимики, наблюдава се затваряне в свой собствен свят, фиксиране на интересите в една определена сфера, наличие на натрапчиво повтарящи се, стереотипни интереси и действия.
Детският аутизъм засяга всички основни области на развитието на детето, като

първите симптоми се забелязват още преди третата година

казва г-жа Грозданова. За съжаление, тези най-ранни белези рядко се забелязват от родители и лекари. Това води до диагностициране на разстройството в по-късна възраст, когато терапията и рехабилитацията на децата е не невъзможна, но значително по-усложнена поради липсата на работа в най-ранните години, когато нервната система и психиката са най-податливи на въздействия от страна на педагогически, логопедични и психологически методи.

За какви по-точно особености в поведението на децата трябва да следят родителите?

Аутистичното разстройство се проявява в нетипично функциониране в три основни области - социални взаимоотношения, комуникация и поведение. В социалните взаимоотношения се наблюдава неправилна употреба на социални поведенчески актове като поддържане на очен контакт, подходящо изражение на лицето, поза на тялото, неспособност за установяване на контакти с връстниците, липса на спонтанен стремеж към споделяне, липса на социална и емоционална взаимност. При тези деца се наблюдава

късно проговаряне, в някои случаи - пълна липса на говор

която не се компенсира от алтернативни начини на общуване като жестове или мимика. При деца с нормална реч - значително нарушение в способността да започнат и поддържат разговор, ехолалия (повтаряне на думи и фрази без комуникативна стойност), липса на символни и сюжетно-ролеви игри. В поведението на децата с аутизъм се забелязват всепоглъщащи занимания с една или повече стереотипни дейности, явна привързаност към установен неспецифичен ред или ритуали, стереотипни двигателни маниеризми - пляскане, изкривяване на ръцете или пръстите пред лицето и др. Децата с аутистично разстройство

често страдат и от страхове и фобии, смущения в съня и храненето

Важно е родителите да наблюдават цялостното развитие на децата си и при съмнения за изоставане спрямо нормите за възрастта в определена сфера или сфери, както и при наличие на странности в поведението, задължително да се консултират с клиничен психолог, специализирал и работа с деца, съветва Галена Грозданова. Психологът ще помогне за определяне на точното състояние на детето и при необходимост ще ги насочи към медицинска диагностика, която се извършва единствено от специализирани екипи, състоящи се от детски психиатър, клиничен психолог и логопед.
“Здравна поща”, Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД