Глобяват неизправни родители

Детският имунизационен календар е задължителен

ваксиниИмунизационният календар на Република България е документ, приет от Здравното министерство. Той включва списък с всички задължителни имунизации, които трябва да бъдат направени на децата у нас. В календара са уточнени възрастта, на която трябва да бъде направена ваксината, и нейното количество. Първите ваксини се поставят още в родилния дом - до 48 часа след раждането на бебето. Те са срещу хепатит В и срещу туберкулоза.
Съгласно разпоредбите на Закона за здравето, имунизациите са задължителни и родителите, които отказват да ваксинират децата си, подлежат на санкции.
Личните лекари се тези, които отговарят за навременното поставяне на ваксините на малките им пациенти. В началото на всяка година заедно с медицинската сестра изготвяме списък с децата, които подлежат на имунизация. Когато наближи датата за поставяне, им се обаждам и ги каня да дойдат при мен. Има такива ваксини, при които количеството от една отворена ампула е за 10 деца. Обикновено процедирам така: родените през първото полугодие деца имунизирам през април, а тези през второто - през октомври, обяснява д-р Виолета Атанасова.
В нейната практика има случаи, в които родители са отказвали да водят децата си за ваксина. Ако след неколкократни покани те не се явят, предаваме името на РЗИ и оттам вземат съответните мерки, обясни д-р Атанасова.
Законът е категоричен. Имунизационният календар е задължителен. Всички ваксини, фигуриращи в него, са безплатни, обясни д-р Божидара Кайрякова от РЗИ-Стара Загора. Личните лекари са длъжни да уведомят писмено родителите за датата на имунизацията. Ако детето не се яви, джипито трябва да направи всичко възможно да убеди лично родителите от необходимостта детето им да бъде имунизирано.
Наказателни мерки се взимат, когато получим писмен отказ за имунизация. Съгласно административно-наказателните разпоредби на закона, родителите, които не осигуряват условия за добро здраве на децата си, се наказват с глоба от 50 до 100 лв. при първо нарушение и от 100 до 200 лв. при второ. За мнозина тези глоби не са високи и не са достатъчен фактор родителите да бъдат накарани да имунизират децата си. Затова е много важно да им бъде обяснено на разбираем език, че ваксините предпазват от много страшни заболявания, че майките трябва да се доверят на компетентността на лекарите, казва д-р Кайрякова.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД