Стартира четвъртото национално представително проучване на затлъстяването при децата

Стартира четвъртото национално представително проучване на затлъстяването при децатаОтносителният дял на деца със свръхтегло и затлъстяване все още бележи ръст в страните от Европейския регион на Световната здравна организация. В тази връзка ще се извърши национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас.
Това е четвъртото национално представително епидемиологично проучване в рамките на "Европейска инициатива на Световната здравна организация
за наблюдение на затлъстяването при децата" и се организира от Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).
В националната репрезентативна извадка са включени 3500 деца в първи клас на възраст 7 години. На принципа на случайния подбор са определени 196 училища в страната, в които ще бъде проведено изследването. В област Стара Загора са определени 9 училища: СОУ "Железник", Стара Загора; ОУ "Г. Райчев"-Стара Загора; Пето основно училище "Митьо Станев"-Стара Загора; Тринадесето основно училище "Св. П. Хилендарски"- Стара Загора;. Второ основно училище "Христо Ботев"- Гълъбово;  Основно училище "Мати Болгария"-Казанлък; Средно училище "П. К. Яворов"-Чирпан; Основно училище"Кирил и Методий"- Ветрен; Основно училище "Просвета"- с. Тъжа.
Проучването ще се извърши от експерти на РЗИ-Стара Загора, в периода април-май и включва антропометрични измервания на 180 деца и анкетно проучване в семейството и училището.
Проектът се провежда и в много европейски страни. Националният център за обществено здраве и анализи, заедно със Световната здравна организация, ще анализира данните, събрани във всичките 196 училища. Данните ще се включат в националната база данни на Националния център за обществено здраве и анализи и международната база данни на Европейския регион на Световната здравна организация. Данните ще бъдат представени с идентификационен номер. Цялата информация, предоставена от децата, ще бъде обработвана с пълна конфиденциалност.
"Здравна поща"
 
сн. 24

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД