76 сигнала за деца в риск са постъпили за месец в отдел „Закрила на детето”

76 сигнала за деца в риск са постъпили за месец в отдел „Закрила на детето”76 сигнала за деца в риск са постъпили само за месец – през април, в отдела „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” в Стара Загора.
Директорът на институцията Петя Чакърова уточни, че от сигналите 3 са за деца без родителска грижа, 13 са за упражнено насилие над деца, 12 за неглижиране, 7 за бебета родени от малолетни и още 4 за непълнолетни съжителстващи на семейни начала с хора от противоположния пол.
291 е общият брой на постъпилите сигнали за деца в риск за първите четири месеца на тази година. В момента социалните работници работят по 1359 случаи, което прави по 85 случая на човек.
От „Социално подпомагане” информираха, че е приключило извеждането на деца и младежи от специализирани институции на територията на община Стара Загора и настаняването им в центрове за настаняване от семеен тип.
26 деца са изведени до края на април от дома в село Петрово, а други 41 – от дома в село Сладък кладенец. През май от Дом „Мария Терезия” ще бъдат изведени още 12 деца, 4 - от „Теофано Попова” и 11 – от „Българка”.
Със заповед на изпълнителния директор на АСП е преустановено настаняването на деца в Дом „Българка”, считано от 13 май тази година, допълниха от „Социално подпомагане”.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД