Чужд език - откога да започнем?

Чужд език - откога да започнем?Много родители смятат, че е твърде странно детето да започне да учи чужд език на невръстната възраст от годинка, преди още да е проговорило своя собствен. У нас дори все още се счита, че чуждите езици в ранна възраст биха объркали детето в неговото когнитивно развитие. Още през 1962 обаче в Канада научното изследване на Пийл и Ламберт, посредством серии от тестове за интелигентност, обръща тези теории наопаки, като доказва, че двуезичните деца се справят по-добре на тестовете, имат по-гъвкав ум и по-абстрактно мислене.
Няма начална възраст за стартиране на чуждоезиково обучение и ако човек започне да учи език на 1 година, той ще има много години преднина пред този, започнал на 9 години.
Положителните страни на ранните занимания с чужд език са: обогатяване на разнообразието от игри, приказки и любими песнички на детето; допринасяне за развитието на когнитивните умения и, както много проучвания доказват, в по-късна възраст помагат за по-добрите академични резултати, развитието на социални умения, богата социо-културна компетентност, както и разрешаването на различни проблеми.
Доказано е, че двуезичните деца (както наричаме тези от тях, започнали да учат чужд език преди да навършат 3) по-бързо се научават да четат от своите едноезични връстници. Това от своя страна води до по-широк достъп до информация и обща култура;
Техните когнитивни и езикови умения също се развиват по-бързо - изследвания сочат, че децата, които говорят 2 или повече езика умеят по-ефективно да се концентрират при решаването и на неезикови проблеми. Както Д-р Елън Белистог от университета в Йорк, Канада твърди в своя труд „Влиянието на ученето на втори език и двуезичието в ранна възраст” , тези умения за мисловен контрол са в центъра на интелигентната мисъл. 
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД