975 са настанените в медико-социални домове деца

975 са настанените в медико-социални домове деца975 са децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца. Това показват данните на Националния статистически институт към края на 2014 г. За сравнение, в края на 2013 г. техният брой е 1204, а пет години по-рано - през 2010 г., децата в ДМСГД бяха 2455. От тях най-голяма е групата на най-малките – децата до една година, които са 356. Следва ги групата на деца над тригодишна възраст, която наброява 271 деца. Макар тези домове да са предназначени за деца от 0 до 3 г., съгласно нормативната уредба се допускат изключения за оставането на деца на възраст над 3 години, припомнят от НСИ. Поне един родител имат 96.1% от децата, отглеждани в домове към 31 декември 2014 г., а сираци и подхвърлени са 3.9%, сочи още статистиката.
Общият брой на домовете е 29, а капацитетът им е 2199 легла. Персоналът, който се грижи за изоставените деца, е над два пъти по-многоброен от тях. Към 31 декември 2014 г. медицинските грижи и обслужването на децата в домовете за медико-социални грижи се осигуряват от 2047 души персонал по основно трудово правоотношение, от които 109 лекари, 869 медицински специалисти по здравни грижи и 1069 души друг немедицински персонал.Домовете за медико-социални грижи за деца са регистрирани по Закона за лечебните заведения като „други лечебни заведения”, в които медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца до 3-годишна възраст с хронични заболявания и медико-социални проблеми. Настаняването на децата е в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето и се извършва само в случаите, когато са изчерпани възможностите за оставане на детето в семейна среда.
Съгласно Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи, извън случаите на настаняване по Закона за закрила на детето, се приемат за лечение деца с ниско тегло поради недоносеност със съгласието на техните родители или настойници. За времето на престой в дома тези деца се включват в общия брой на институционализираните деца.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД