Национална програма ще бори оралните заболявания при децата

Национална програма ще бори оралните заболявания при децатаПроект на нова Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 г. в България за периода 2015-2020 г. са разработили експертите на Министерството на здравеопазването. Съвсем скоро тя ще бъде внесена за обсъждане в Министерския съвет.
Основната й цел е повишаване на нивото на информираност на населението - децата и техните родители, по различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания чрез анкетни методики.
За целта ще бъде продължено здравното обучение и възпитание на децата, учениците, родителите и учителите на правилата за опазване на оралното здраве - правилна устна хигиена, флуорна профилактика, обучение на правилно хранене и контрол на въглехидратното хранене, дъвченето на дъвки без захар, редовно посещение при лекаря по дентална медицина и други, като се повишава дела на децата, които имат знания, адекватно поведение и умения за опазване на оралното си здраве.
Идеята на ведомството е да се намали интензитетът на зъбния кариес на първите постоянни зъби чрез прилагането на силанти чрез продължаване на кампаниите за профилактично покритие на фисурите на първите постоянни молари при децата на възраст 5-8 години, ограничаване на случаите с флуороза поради употреба на питейни и минерални води с повишена концентрация на флуор в тях и оказване съдействие на регионалните орални профилактични програми.
За изпълнението на тези цели се предвижда разработването на методични ръководства за профилактика на кариеса чрез здравословно хранене, правилна устна хигиена и други за изпълнителите на програмата, предназначени за лекари по дентална медицина, както и за деца, родители, учители, бременни жени, медицински специалисти.
В рамките на програмата ще продължи ежегодното силанизиране на първите постоянни молари през първите 2 години от пробива им на до 20 000 деца на възраст 5-8 г., като броят на децата може да бъде увеличен при наличие на достатъчни ресурси.
Предвижда се Националния координационен съвет да приеме методично ръководство с критерии за подбор на децата, подлежащи на силанизиране, както и критерии и професионални стандарти за поставяне на силанти. Ще бъде проведено обучение-калибровка на лекарите по дентална медицина, определени за поставяне на силанти по програмата.
Необходимо е също информиране на здравните и медицинските специалисти, общинските органи и населението в населените места, в които съдържанието на флуориди в питейната вода е в оптимални граници, че не следва да се провежда флуорна профилактика.
В населените места с наднормено съдържание на флуориди в питейната вода, не се препоръчва за деца под седем годишна възраст ежедневна консумация на тази питейна вода.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД