Пубертетът влияе на спортното представяне

Пубертетът влияе на спортното представянеСлед началото на пубертета както момчетата, така и момичетата преминават през интензивно израстване. Тези промени в по-малка или по-изразена степен повлияват и на спортното представяне на детето.
При момичетата по-бързите темпове на израстване са около 11-годишна възраст, но има случаи, в които може да започне още на осем или на четиринадесет години. При момчетата по-бързото израстване е средно с 2 години по-късно от това при момичета.
Проучвания показват, че преминаването през периода
на пубертета може да окаже значително въздействие върху спортните постижения в положителен и в отрицателен аспект. При израстването се увеличава както мускулната маса, така и мускулната сила. При изискващите сила спортове тези промени повлияват благоприятно спортните постижения. Но не така стои въпросът със спортове, изискващи като основни умения баланс. Пример за такива спортове са художествената гимнастика и баскетболът.
Бързото увеличаване на височината води до промяна в центъра на тежестта на тялото. Съответно мозъкът се нуждае от известно време за приспособяване към променената конфигурация. В рамките на няколко месеци, по-рядко до година, движенията на трениращите могат да изглеждат по-тромави и неловки.
Треньорите, които са добре запознати с тези промени по време на пубертета, могат да включват специфични упражнения и практики в обучението на трениращите.
Т. нар. пластина на растеж - намираща се в краищата на дългите кости, по време на интензивното израстване е изключително слабо място. Увреждането ѝ може да доведе ограничаване способността на костта да расте правилно.
Друг чест риск е травмата на предна кръстна връзка, която е един от основните лигаменти, осигуряващи стабилност на коляното. Рискът нараства през пубертета, поради по-бързото увеличаване на мускулната маса и съответно тежестта на тялото, особено при момчета.
От значение е изборът на подходящ треньор, който е запознат с промените в пубертета. Родителите също трябва да бъдат запознати и да подкрепят децата, за да се избегне възможността от преустановяване на спортните занимания.
"Здравна поща"


Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД