Носителите на ХИВ у нас официално са 3312 души

Носителите на ХИВ у нас официално са 3312 душиОбщо 1695 българи с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1651 от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. През 2019 г. около 341 000 лица са се изследвали и са узнали своя ХИВ-статус, сочат обобщените данни на Министерство на здравеопазването към 31 декември 2019 г.
По статистика на "Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН" от началото на годината до 12 февруари 2020 г. са открити нови
28 ХИВ-серопозитивни българи, с което носителите на ХИВ в страната официално са 3312 души.
И през 2019 г. се запазва тенденцията по-големият процент новорегистрирани с ХИВ-инфекция случаи - 85,3%, са инфектирани по сексуален път, а 14,3% са се инфектирали при инжекционна употреба на наркотици. Отново броят на новорегистрираните мъже е над пет пъти по-голям от този на жените - най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 41%, следвана от възрастовата група 20-29 г. - 24%.
Честотата на новорегистрираните случай с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) през 2018 г. е 5,1, за България показателят е 4,4, т.е. страната ни е с по-ниско разпространение на ХИВ.
Обобщените данни бяха представени на старта на втория етап на Националната АНТИСПИН кампания на 14 февруари. Тя се реализира в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ на Министерството на здравеопазването в партньорство с регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации, учебни заведения, читалища, социални институции и други.
В кампанията са включени повече от 130 АНТИСПИН инициативи, които се съчетават с информация за безрисково сексуално поведение и с мотивиране за консултиране и изследване за ХИВ. И през тази година са планирани здравни презентации, дискусии и обучения за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции. Медицински екипи ще предлагат доброволно консултиране и изследване за инфекцията в лаборатории и в работещите кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) в Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и на терен.
Националната АНТИСПИН кампания се провежда всяка година в общо 4 етапа. Тя започва традиционно на 1 декември, а вторият етап е по повод 14 февруари. През третата неделя на месец май (деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира третият, пореден етап. Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН кампания. Подробна информация за инициативите от кампанията по места може да бъде открита на интернет страниците на регионалните здравни инспекции.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД