Проучване показа висока сексуална грамотност сред старозагорските младежи

д-р Ваня КарабойдеваВ края на миналата година РЗИ-Стара Загора проведе в града анкетно проучване във връзка с Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (2008-2015). Целта му бе да се установи степента на информираност на младите хора за пътищата на разпространение на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции, както и начините за предпазване от тях.
Целевата група включваше младежи във възрастовата група между 15 и 19 години от Стара Загора. Броят на анкетираните лица бе 664 души. От тях 43% - момчета и 57% момичета. Анкетирането бе анонимно, съобщи д-р Ваня Карабойдева.

Обработените вече резултати от проучването показват, че познанията на младите по отношение на предаването на ХИВ/СПИН са изключително високи. 89,7 % са посочили, че вирусът на СПИН се предава при вагинален и анален секс без презерватив с човек, който живее с ХИВ. Предаването по кръвен път (при споделяне на игли, спринцовки и други материали за инжектиране на наркотици с човек, който живее с ХИВ) е познато за 72,1 % от анкетираните. За 63 % от тях е познат кръвният път - при преливане на кръв от човек, който живее с ХИВ. За 53 % от анкетираните е известно предаването на инфекцията от ХИВ-позитивна майка на бебе.
На въпроса „Кога нормалното битово общуване с хора, живеещи с ХИВ, не носи никакъв риск от заразяване?” подрастващите са показали добро ниво на знания: невъзможност да се заразиш при ръкостискане - 88,1% , за 42,8% - невъзможност за заразяване при приятелска целувка по устата, 39,4 % - при ползването на общи прибори за хранене и предмети от бита и 59,2% - при ползване на обща баня.
По отношение на знанието за пътищата за предаване на сексуално предавани инфекции най-висока е информираността за СПИН - 93,8%, сифилис - 62,8% и генитален херпес - 46%. Знанията по отношение на гъбични инфекции са 40,7 %, за гонорея - 28,8%, за хепатит В и С - 35,2% и за хламидийна инфекция - 20,6%.
Важни са отговорите на въпроса „Защо използвате презерватив?”. Най-висок е процентът на използващите презерватив за предпазване от СПИН – 80,6%, а 79,8 % - за предпазване от забременяване. За 71,7% презервативът служи за предпазване от сексуално предавани инфекции
От анкетираните по въпроса: „Какви са начините да се предпазите от сексуално предавани инфекции?” 94,3% са били категорични за необходимостта от използване на презерватив. За 39,9% решение е ограничаване на броя на сексуалните партньори, а за 26,8 % - въздържането от употреба на наркотици и алкохол, които ги правят непредпазливи. Според 20,3 % от анкетираните превантивната мярка по отношение разпространение на сексуално предавани инфекции е използването на контрацептиви.
По отношение на първия сексуален контакт 66,9% от анкетираните са посочили, че все още не правят секс, за 22,9% първият секс е бил на 15-годишна възраст; за 6,3% - на 16 години; за 2,7% - на 17 години; за 0,8% - на 18 години и за 0,4% - на 19 години.
Със сексуално предавана инфекция са се заразявали 4,8% от анкетираните, сочи проучването на РЗИ-Стара Загора.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД