Ремонтират по проект болницата в Сливен

Ремонтират по проект болницата в СливенНа 3 февруари от 12.30 часа в Конферентната зала на сливенската МБАЛ "Д-р Иван Селимински“ АД заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, ще участва в пресконференция, на която ще бъде представен напредъка по проект "Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински”.
Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма "Регионално развитие” , с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
Към момента са извършени ремонт и реконструкция на Рентгеновото отделение на болницата, с цел обособяване на помещения за ЯМР, компютърен томограф и дигитален рентген, както и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания чрез ремонтни дейности по асансъорните уредби и изграждане на нов асансьор. Въведени са мерки за енергийна ефективност на сградата на лечебното заведение. Издадено е разрешение за ползване на асансьорна уреба и извършените строително-монтажни работи в МБАЛ Сливен.
За повишаване качеството на медицинското обслужване в лечебното заведение са доставени дигитална ехографска система, дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат, 16-срезов многодетекторен компютърен томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, рентгенов мамограф, система за архивиране и разпространение на образи, ендоскопска апаратура.
"Здравна поща”, източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД