Удължиха отново проекта "Спри и се прегледай"

Удължиха отново проекта "Спри и се прегледай"Проектът "Спри и се прегледай" отново бе удължен. С допълнително споразумение от 19 декември 2013 г. е определена нова финална дата - 21 октомври 2014 г. Това съобщи ръководителката на проекта Катя Ивкова. Тя поясни, че предстои изпращане на нови покани до лица от целевите групи и допълни, че има нови лечебни заведения, които искат да сключат договор за изпълнение на скринингови прегледи, като се очаква в близко време това да стане факт. И през 2014 г. ще продължи информирането на обществеността за същността и ползата от скрининговите прегледи, добави още Катя Ивкова.
Стартът на "Спри и се прегледай" бе даден на 21 май 2009 г. Тогава бе оповестено, че общият размер на средствата, които ще бъдат отпуснати по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд възлиза на 19 558 281,73 млн. лева и краен срок - 21 октомври 2010 г. Със скринингови тестове трябваше да бъдат обхванати 400 000 мъже и жени от три целеви групи - за рак на млечната жлеза, на шийката на матката и на дебелото и правото черво. Сформиран бе консултативен съвет от 9 специалисти в различни области със задачата да подпомагат експертно реализацията на проекта. Едно от първите му решения бе да промени първоначалното съотношение на скрининговите прегледи - така бе намалена бройката на мамографиите за сметка на увеличаване на цитологичните изследвания за злокачествена цервикална патология с аргумента, че у нас няма достатъчно специалисти по образна диагностика. Следва издаването на Ръководство за добра медицинска практика при скрининг на онкологичните заболявания. То е отпечатано в 5000 екземпляра, разпространени в 28-те РЗИ в страната. Целият процес отнема малко повече 2 години - до май 2011. Променена е и Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, регламентирано е понятието "скрининг", разписани са условията за провеждането му. Личните лекари на практика за изолирани, едновременно става ясно , че същинската дейност по проекта изостава драматично. Информационната система и скрининговият регистър започват да действат едва в средата на 2013 г., на прага на лятото тръгват и първите прегледи. По всичко личи, че е невъзможно да бъде достигнат предвидения брой прегледани - 400 000. Става ясно, че за пореден път ще се иска удължаване. По данни на управляващия екип от старта на проекта през 2009 г. до началото на декември 2013 г. в първоначалния договор за безвъзмездна финансова помощ са извършени общо 10 промени.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД