Финансират проекти за хора с увреждания

Финансират проекти за хора с уврежданияАгенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”. Участници в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на хора с увреждания и такива, работещи в полза на такива групи и регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел. Могат да кандидатстват и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.
Повече подробности за дейностите, които е позволено да включват проектните предложения,  могат да бъдат намерени на сайта на агенцията (както и на телефони 02/931 80 95 и 832 90 73). В отделните компоненти максималния размер на субсидията е съответно 10 000 лв., 15 000 лв., 18 000 лв. Срокът за подаване на проектните предложения е 17.30 ч. на 20.02.2014 г.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД