Здравни инспектори разговарят с областен управител

Здравни инспектори разговарят с областен управителОбластният управител Живка Аладжова посети Регионалната здравна инспекция в Стара Загора и разговаря с директора д-р Елена Канева и ръководния екип. Високо оценявам вашата работа, тъй като вие сте специалистите, които представлявате държавата в такава важна област, каквато е опазването здравето на хората.Затова искам лично от вас да чуя за проблемите ви и съобразно моите правомощия да съдействам за тяхното решаване, обърна се към участниците в срещата. Познавам дейността на контролните органи, тъй като аз самата дълги години съм работила това.
Но считам, че днешната ситуация изисква да се води диалог с представителите на бизнеса и мерките, които предприемате да бъдат балансирани - да бъдат предписващи, а не стресиращи, настоя Аладжова.
Пред областния управител бяха поставени въпросите за заплащане труда на работещите в държавните контролни органи и осъвременяване на статута им като държавни служители. Според тях, трудовите им възнаграждения не са актуализирани от 2008 г., съществува уравниловка в заплащането като не се отчитат социално-икономическите различия в отделните региони на страната.
Живка Аладжова поиска всички предложения и инициативи, които са в посока за подобряване на работата и повишаване статута на здравните инспектори, да й бъдат представени до края на месеца. Тя пое ангажимента да ги представи пред здравния министър д-р Таня Андреева и нейния екип за обсъждане и решаване.
„Здравна поща”, източник: пресцентър ОблУ-Стара Загора

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД