Търси се куче терапевт с водач за Стара Загора

Канис терапевтът РемусИгривият и любвеобилен голдън ретривър Ремус е куче канис терапевт в Ресурсния център в София. Канис терапията е метод, с помощта на който обучено куче помага на деца със специални образователни потребности (СОП) да упражняват своите говорни и двигателни умения. Ремус е бил куче спасител към БЧК. Но не е издържал определен тест. Дисциплинираните животни обаче, които не са покрили определен норматив, стават много добри терапевти. Специална демонстрация с Ремус видяхме в Пловдив по време на Националната конференция "7 години Ресурсни центрове - гаранция за равен достъп до образование", разказа за "Здравна поща" Калоян Дамянов, директор на Ресурсен център-Стара Загора, и председател на Националната асоциация на ресурсните учители, организатор на форума.
Калоян ДамяновПо време на демонстрацията дете бе покрито с гранули и Ремус отброи и взе зададен брой от тях... Той изпълнява и други задачи. Освен това, допирът и контактът с животното е невероятно емоционално преживяване за децата.
Ремус е грижовен и търпелив. Ако намерим в Стара Загора такова куче с водач като доброволци за работа при нас, ние сме готови да поемем разходите за обучение в специализираната асоциация за канис терапия в София. Веднъж обучено, кучето терапевт може да се използва години наред, допълва Калоян Дамянов.
В Националната конференция на ресурсните центрове на 29 и 30 ноември се включиха над 300 души от цялата страна - общественици, преподаватели от ВУЗ, ресурсни учители. Специален гост бе евродепутатът Ивайло Калфин.
На конференцията се очертаха няколко проблемни зони. Първата от тях е, че часовете за ресурсно подпомагане за повечето деца са недостатъчни. Това често е резултат от неразпознаването на пълните функции на ресурсните учители - те се по-скоро консултанти, които подкрепят общообразователните учители при осъществяването на интеграцията на децата със СОП. Беше решено да изпратим предложение до Министерството на образованието за въвеждане на длъжността помощник-учител или втори учител в класната стая. Този помощник-учител работи в класа през целия ден, във всеки клас. Идеята е такъв педагог да се въведе поне в началната степен на образование и в класове, където има повече деца със СОП. Ясно е, че няма достатъчно средства. Тази възможност обаче може да бъде включена в новата оперативна програма "Образование, наука, интелигентен растеж", която ще заработи от догодина, обяснява Дамянов.
Друг проблем, на който поставихме акцент, е необходимостта от квалификацията на общообразователните учители за работа с деца със СОП. Разбрахме, че образователното министерство разработва национална стратегия за развитие на педагогическите кадри и точно този момент ще бъде обхванат. Още повече, че децата със СОП в цялата страна са около 13 000. В област Стара Загора са 630 и са на интегрирано обучение в 69 училища и 31 детски градини, уточнява директорът на Ресурсния център.
Все повече се набляга и на това, че децата със СОП трябва да бъдат включени в дейности с всички други деца. Трябва да разчупваме бариерите на обществото, а не просто да създаваме оазиси, където нашите деца се чувстват добре... Важно е те да се сблъскат с трудностите още като малки, за да бъдат подготвени за живота. Започна да се налага и ново разбиране на термина "увреждане". Той не се възприема вече като нещо негативно, като медицинско заключение. Това е различие, което съпътства нашето общество, както например различие е цветът на очите, косата, кожата... А и когато се осигури възможността на хората с увреждания да се ползват от всички ресурси като останалите, тогава ще се минимизират и социалните последици, коментира Калоян Дамянов.
"Здравна поща", Радослава РАШЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД