На семинар обсъждаха услугите за деца с ментални проблеми

На семинар обсъждаха услугите за деца с ментални проблемиОбщинският информационен център в Стара Загора взе участие в семинар на тема „Партньорство и работа в мрежа за планиране и реализиране на местни социлно-образователни политики за деца с проблеми в развитието“, проведен на 29 и 30 ноември 2013 г. от Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ по проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария.
25 специалисти от общините Мъглиж, Гурково, Николаево, Опан и Стара Загора, се запознаха с дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, приоритетите на центъра и инициативите на ОИЦ през 2013 година. Добри практики при разработване на местни проекти от общността споделиха Даниела Димитрова, директор на Сдружение „Асоциация на обществените фондации в България“ и Катя Данкова от „Обществен дарителски фонд-Стара Загора“
Освен с изискванията и източниците на информация за разработване на проекти в социалната сфера и образованието, участниците в обучението обсъдиха и актуални проблеми, свързани с диагностиката, рехабилитацията и развитието на социални услуги за деца с ментални проблеми и мястото на местната общност в подкрепа на децата и родителите им.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД