Ресурсният център в Стара Загора навърши 7 години

Ресурсният център в Стара Загора навърши 7 години7 години навърши Ресурсният център в Стара Загора. Събитието ще бъде отбелязано с участие в национална конференция на тема „Седем години ресурсни центрове – гаранция за равен достъп до образование на децата със специални образователни потребности.
Форумът ще се проведе на 29 и 30 ноември в Пловдив и се организира от Националната асоциация на ресурсните учители – НАРУ в България.
Конференцията ще открие директорът на Ресурсен център Стара Загора и председател на НАРУ Калоян Дамянов с презентация на тема „Ресурсните центрове и тяхното място в развитието на включващо обучение за децата и учениците със специални образователни потребности”. С научни доклади по проблемите на интегрираното обучение ще се включат проф. Дора Левтерова от Пловдивския университет с темата "Перспективи на образованието за децата и учениците със СОП" и проф. Владимир Радулов от Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца с "Нови ресурси за развитието на включващо обучение". С лекции в конференцията ще участват още представители на Ресурсните центрове от страната и от неправителствените организации.
"Здравна поща" , i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД