Стартира кампания за профилактични гинекологични прегледи в ромска махала

Стартира кампания за профилактични АГ прегледи РЗИ Стара Загора стартира информационната кампания за акушеро-гинекологични и педиатрични профилактични прегледи с мобилни кабинети. Особено внимание ще се обърне на подобряването на здравното обслужване на групите в неблагоприятно положение в т.ч. и ромското население, предвид влошените здравни показатели в сравнение със средните показатели за страната.
РЗИ, в партньорство със сдружение „Свят без граници“ и Българската Асоциация по семейно планиране и сексуално здраве-Стара Загора, започва инициативи за повишаването на здравните знания и информираността на ромското население за предстоящите профилактични прегледи, които ще се извършват в мобилни кабинети до края на месец октомври 2013г. Кампанията е от особено важно значение за преодоляването и преустановяването негативните тенденции за здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и създаването на условия за неговото подобрение.
Планираните  500 акушеро-гинекологични профилактични прегледи за област Стара Загора ще започнат на 7 октомври от 14.30 часа пред Здравно-информационния център в квартал „Лозенец“. Предварителното записване на желаещите ще става в здравния център, където може да се получи и допълнителна информация за графика на мобилния кабинет. Педиатричните прегледи започнаха в началото на октомври и ще обхванат отдалечени, с труден достъп до специализирана медицинска помощ, населени места.
Кампанията на инспекцията по здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства ще завърши с провеждането на дискусионна маса  на тема: „ Резултати от дейността на РЗИ и мерки за решаване на актуални здравни проблеми в ромската общност”, която ще се проведе на 6 ноември 2013г. в заседателната зала на инспекцията.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД