"Самаряни" празнува 8-ми рожден ден

"Самаряни" празнува 8-ми рожден денНа 5 октомври 2013 година Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Стара Загора навършва 8 години. От началото на създаването си през 2005 г. и досега той е управляван от сдружение “Самаряни”, първоначално в консорциум със Сдружение “Институт за социални дейности и практики”, град София.
Основната идея на предоставяните социални услуги е да се подкрепят и подпомогнат семействата на територията на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши капацитета и развият уменията за родителстване и по този начин се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.
В осемгодишният период на своето съществуване Комплексът за социални услуги за деца и семейства работи активно за повишаване благосъстоянието и закрилата на децата в община Стара Загора, като броят на случаите през последните години драстично нараства.
За да разберат повече за броя на семействата, получили помощ и подкрепа в рамките на Комплекса за социални услуги в Стара Загора, за основните приоритети на работата, както и за развитието на новосъздадените услуги, подкрепящи деца, жертви или свидетели на престъпления, от "Самаряни" канят старозагорските журналисти на пресконференция на 7 октомври от 11.30 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД